Menu Content/Inhalt
TIPOVI BUKOVO-JELOVIH ŠUMA NA VELIKOM JASTREPCU
Autor Rajko Milošević   

 
TIPOVI BUKOVO-JELOVIH ŠUMA NA VELIKOM JASTREPCU

Rajko Milošević

       Izvod: U radu su prikazani rezultati tipoloških proučavanja i tipološkog klasifikovanja bukovo-jelovih šuma na Velikom Jastrepcu. Ove sastojine, posmatrano tipološki, dosta su homogene, tj. definisana su dva tipa ovih šuma, koji po svojim elementima čine dve međusobno različite tipološke celine, te samim tim zahtevaju i različit pristup u uzgojnim i planskim koncepcijama.

       Ključne reči: bukovo-jelove šume, tipovi šuma, Veliki Jastrebac.
 
< Prethodno   Sledeće >