Menu Content/Inhalt
ANATOMSKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE DRVNIH VLAKANA VRSTE Paulownia fortunei Seem. Hemsl.
Autor Jasmina Popović, Gordana Radošević   

 
 ANATOMSKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE DRVNIH VLAKANA VRSTE
Paulownia fortunei Seem. Hemsl.
 
Jasmina Popović
Gordana Radošević
 
        Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja anatomske i hemijske građe Paulownia fortunei Seem. Hemsl. sa područja Bele Crkve. Cilj ovog rada je da se na bazi podataka dobijenih istraživanjima u okviru projekta „Istraživanja morfoloških, anatomskih i tehničkih svojstava Paulownia spp. u cilju introdukcije i korišćenja” dobije uvid u karakteristike kvaliteta drveta analizom drvnih vlakana.

        Ključne reči: Paulownia fortunei Seem. Hemsl., prstenovi prirasta, drvna vlakna, lignin, celuloza.
 
< Prethodno   Sledeće >