Menu Content/Inhalt
KLIMATSKE KARAKTERISTIKE SREMSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA
Autor Violeta Babić   

 
KLIMATSKE KARAKTERISTIKE SREMSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA

Violeta Babić

        Izvod: U radu su prikazane klimatske karakteristike Sremskog šumskog područja, na osnovu meteoroloških merenja na klimatološkoj stanici u Sremskoj Mitrovici, za period 1982-2003. godine. Prikazane su godišnje i srednje mesečne vrednosti najvažnijih klimatskih elemenata, značajnih za razvoj vegetacije: temperaturni uslovi, oblačnost, relativna vlaga vazduha, vetar, pluviometrijski i hidrični bilans, klimatsko-geografske karakteristike - termodromski koeficijent po K e r n e r-u, L a n g-ov kišni faktor kao osnova za klimatsko-vegetacijsku klasifikaciju klime, pluviometrijska ugroženost i indeks suše po D e  M a r t o n n-u. Određena je i pripadnost klimatskom tipu po metodu T h o r n t h w a i t e – M a t t e r-a  i  L a n g-a.

         Ključne reči: Područje Srema, klimatski uslovi, klimatski tip.
 
< Prethodno   Sledeće >