Menu Content/Inhalt
PRVI NALAZ KUKURUZNE SOVICE (HELICOVERPA ARMIGERA Hüb.) NA TOPOLI U SRBIJI
Autor Predrag Pap, Milan Drekić, Čedomir Rebić   
 
 
PRVI NALAZ KUKURUZNE SOVICE (HELICOVERPA ARMIGERA Hüb.)
NA TOPOLI U SRBIJI  

Predrag Pap
Milan Drekić
Čedomir Rebić

         Izvod: Jula i avgusta 2007. godine pri zdravstvenom pregledu rasadnika Ljutovo, na levoj obali Tise kod Bečeja, konstatovane su na sadnicama topole gusenice kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera Hüb.). Gusenicama su bili napadnuti samo terminalni izbojci sadnica topole, a oštećenja su se manifestovala jamičastim izgrizanjem samih vrhova terminalnih izbojaka. U zavisnosti od položaja parcela u rasadniku, broj oštećenih sadnica je varirao u rasponu 13,4-34,1% biljaka. Determinacija je obavljena na osnovu morfoloških karakteristika gusenica i dobijenih leptira. Treba naglasiti da je ovo prvi nalaz kukuruzne sovice na topolama kod nas. Cilj ovog stručnog rada je da upozna šumarsku praksu, a i druge zainteresovane, da kukuruzna sovica može biti štetna kod nas i na topolama. Na osnovu mnogobrojnih objavljenih radova o kukuruznoj sovici u svetu i kod nas nastojaćemo da dosadašnja saznanja o ovoj štetočini dovedemo u vezu sa njenom pojavom i štetama konstatovanim na sadnicama topole tokom 2007. godine.

         Ključne reči: Helicoverpa armigera, migracije leptira, klimatski činioci, topola, klonovi.
 
< Prethodno   Sledeće >