Menu Content/Inhalt
INSEKTI STABLA I GRANA ČEMPRESA (CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.) U CRNOJ GORI
Autor Dragan Roganović   
 
 
 
 
 
 
 
INSEKTI STABLA I GRANA ČEMPRESA
(CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.) U CRNOJ GORI
 
Dragan Roganović
 
      Izvod: Istaživanje ekonomski značajnih štetočina koje napadaju stablo i grane čempresa obavljeno je u periodu 2001 – 2004 godine u centralnom i južnom dijelu Crne Gore tj. na području na kome egzistira čempres. Istraživanja su obavljena na 43 lokaliteta u širem području Podgorice, Herceg Novog, Tivta, Kotora, Budve, Petrovca, Bara i Ulcinja. Na terenu je prikupljan materijal neposrednim sasjecanjem kore stabala i sakupçanem materijala za odgajivane. Djelovi stabla: pridanak, središnji i vršni dio, zatim grane prve trećine stabla, grane na sredini krošnje i vršne grane su posebno odvajane i stavljane u fotoeklektore iz kojih je obavljeno odgajivanje insekata. Tokom istraživanja entomofaune stabla i grana oempresa u Crnoj Gori, konstatovano je ukupno 13 vrsta insekata. Od ukupnog broja konstatovanih vrsta insekata na čempresu, 11 vrsta ili 85% se tokom ovih istraživanja prvi put konstatuje u Crnoj Gori.
      Ključne riječi: Insekti, stablo, grane, čempres, Crna Gora
 
< Prethodno   Sledeće >