Menu Content/Inhalt
NACIONALNA INVENTURA ŠUMA REPUBLIKE SRBIJE
Autor Staniša Banković, Milan Medarević, Damjan Pantić, Nenad Petrović   

 
NACIONALNA INVENTURA ŠUMA REPUBLIKE SRBIJE

Staniša Banković
Milan Medarević
Damjan Pantić
Nenad Petrović


          Izvod: U ovom radu prikazana je metodologija primenjena tokom prve nacionalne inventure šuma Srbije u periodu 2004-2006. godine. Takođe, prezentovano je stanje šumskog fonda po pojedinim kvalitativnim i kvantitativnim pokazateljima (načinu korišćenja zemljišta, vlasništvu, poreklu, očuvanosti, mešovitosti, zastupljenosti pojedinih vrsta drveća, sastojinskoj pripadnosti, strukturnom obliku i debljinskim klasama), čime je omogućeno definisanje nekih od ključnih problema koji pojedinačno i sinergički opterećuju naše šumske ekosisteme.

          Ključne reči: metodologija nacionalne inventure šuma, stanje šumskog fonda, strateški problemi
 
Sledeće >