Menu Content/Inhalt
MEŠOVITE ŠUME ČETINARA I LIŠĆARA U SRBIJI
Autor Milan Medarević, Staniša Banković, Damjan Pantić, Snežana Obradović   

 
MEŠOVITE ŠUME ČETINARA I LIŠĆARA U SRBIJI
      
Milan Medarević
Staniša Banković
Damjan Pantić
Snežana Obradović

         Izvod: Mešovite šume najčešće prebirnog strukturnog oblika četinara i lišćara (jele/bukve, jele/smrče/bukve i jele/smrče) u Srbiji predstavljaju jedan od najvrednijih delova našeg šumskog fonda, jer se radi o recentnim zajednicama koje predstavljaju ostatke polidominantnih sastojinskih kategorija. One pokrivaju 3% od ukupne teritorije pod šumama.
Strateški problemi u gazdovanju ovim šumama jesu:
-    očuvanje i poboljšanje mešovitosti;
-    očuvanje i poboljšanje trajno prebirne strukture;
-    uvećanje stepena obraslosti, i pri tom;
-    uvećanje nivoa zapremine u cilju približavanja pretpostavljenom optimumu.

        Ključne reči: Srbija, mešovite šume lišćara i četinara, stanje, problemi gazdovanja.
 
< Prethodno   Sledeće >