Menu Content/Inhalt
PRIRODNO OBNAVLJANJE MEŠOVITE SASTOJINE SMRČE I JELE OŠTEĆENE OD SMRČINOG POTKORNJAKA..........
Autor Zoran Govedar, Zoran Stanivuković, Brane Zlokapa   

 
PRIRODNO OBNAVLJANJE MJEŠOVITE SASTOJINE SMRČE I JELE
(ABIETI – PICEETUM) OŠTEĆENE OD SMRČINOG POTKORNJAKA
NA PODRUČJU KNEŽEVA

Zoran Govedar
Zoran Stanivuković
Brane Zlokapa

         Izvod: U radu je istraživano prirodno obnavljanje u mješovitoj sastojini jele i smrče (Abieti – Piceetum) na površinama koje su čistim sječama sanirane od šteta od potkornjaka (sipaca) smrče. Te štete su nastale 2003. godine zbog lošeg uspostavljanja šumskog reda. Čistim sječama u obliku nepravilnih kružnih površina uklonjena su sva zaražena i suva, uglavnom stabla smrče, oštećena od malog i velikog smrčinog potkornjaka (Pityogenes chalcographus i Ips typographus). Istraživan je stepen obnovljenosti, brojnost i karakteristike podmlatka jele i smrče u zavisnosti od ekpozicije podmladnih površina i njihove veličine. Prirodno obnavljanje sastojina jele i smrče nakon sanacije šteta od potkornjaka potrebno je prilagoditi određenom sistemu gazdovanja, jer razlike u bioekološkim osobinama jele i smrče zahtijevaju različite uzgojne postupke u zavisnosti od zatečenog stanja. Primjenom čistih sječa u vidu kružnih površina sa ekscentričnim proširivanjem moguće je poboljšati uslove za prirodnu obnovu smrče u cilju ostvarivanja tehničkih ciljeva gazdovanja mješovitim šumama jele i smrče.

          Ključne riječi: jela, smrča, prirodno obnavljanje, potkornjaci.
 
< Prethodno   Sledeće >