Menu Content/Inhalt
STANJE I PREDLOG PROREDNIH SEČA U KULTURI CRNOG I BELOG BORA NA ZLATARU
 
 
STANJE I PREDLOG PROREDNIH SEČA
U KULTURI CRNOG I BELOG BORA NA ZLATARU

Ljubivoje Stojanović
Milun Krstić
Marina Vukin
Ivan Bjelanović

        Izvod: U radu su izneti rezultati istraživanja u veštački podignutim mešovitim sastojinama crnog i belog bora, starosti 55 godina, na staništu smrče na Zlataru. Proučeno je sastojinsko stanje i izvršena je uporedna analiza razvoja po 3 stabla crnog i belog bora od srednjih stabala 20% najjačih. Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja dat je predlog odgovarajućeg uzgojnog zahvata, odnosno, proredne seče. Rezultati proučavanja ukazali su da kod primene budućih uzgojnih zahvata prednost treba dati belom boru u odnosu na crni bor, s obzirom da ovoj vrsti više odgovaraju uslovi smrčevih staništa.

         Ključne reči: kulture crnog i belog bora, sastojinsko stanje, razvoj stabala, proredne seče.
 
< Prethodno   Sledeće >