Menu Content/Inhalt
STANJE ŠUMA ŠUMSKIH PODRUČJA - Šume i šumsko zemljište kojima gazduje JP „Srbijašume“
Autor Predrag Aleksić, Mirjana Stingić, Srboljub Milić   
 
 
 
 
 
 
 
 STANJE ŠUMA ŠUMSKIH PODRUČJA
Šume i šumsko zemljište kojima gazduje
JP „Srbijašume“
 
Predrag Aleksić
Mirjana Stingić
Srboljub Milić
 
     Izvod: U radu je prikazano stanje šuma i šumskog zemljišta kojim gazduje Javno preduzeće „Srbijašume“. Osim osnovnih elemenata strukture, navedenih i za celinu i za šumska područja posebno, prikazano je stanje fonda po nameni, poreklu, očuvanosti i smesi, uz poseban osvrt na kretanje osnovnog inventara u prethodnih petnaest godina.
      Ključne reči: šumski fond, struktura, površina, zapremina, prirast, prinos.
 
< Prethodno   Sledeće >