Menu Content/Inhalt
STANJE ŠUMA NA PODRUČJU ŠG „PRIJEPOLJE”, PRIJEPOLJE
Autor Milojko Gluščević, Milan Baranac   
 
 
STANJE ŠUMA NA PODRUČJU
ŠG „PRIJEPOLJE”, PRIJEPOLJE

Milojko Gluščević
Milan Baranac

UVOD

       ŠG „Prijepolje” iz Prijepolja, kao deo JP za gazdovanje šumama „Srbijašume” Beograd, gazduje šumama i šumskim zemljištem u državnoj svojini i obavlja stručno – tehničke poslove u privatnim šumama, u okviru limskog šumskog područja. Svoju delatnost obavlja preko tri šumske uprave, sa sedištem u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši.
      Šume i šumsko zemljište u državnom vlasništvu, u ovom šumskom području, teritorijalno su podeljene u dvadeset devet gazdinskih jedinica, i to: ŠU „Priboj” – trinaest GJ, ŠU „Prijepolje” – devet GJ, i ŠU „Nova Varoš” – šest GJ.
 
< Prethodno   Sledeće >