Menu Content/Inhalt
STANJE ŠUMA I UZGOJNI PROBLEMI NA PODRUČJU ŠUMSKE UPRAVE NOVA VAROŠ
Autor Aleksandar Šalipur, Zorica Popović   

 
STANJE ŠUMA I UZGOJNI PROBLEMI
NA PODRUČJU ŠUMSKE UPRAVE NOVA VAROŠ

Aleksandar Šalipur
Zorica Popović

UVOD

        Ukupna površina Limskog poseda iznosi 65.523,63 ha, od čega 15.915,20 ha pripada površini  kojom gazduje ŠU „Nova Varoš“. Procentualno gledano ŠU „Nova Varoš“ gazduje sa 24,29% Limskog šumskog područja. Od ukupne površine političke opštine Nova Varoš, 56,6% obrasle površine je pod državnim šumama, a 43,4% pod privatnim šumama.
        U Šumskoj upravi „Nova Varoš“, na nadmorskoj visini preko 1000 m, zastupljene su pretežno četinarske sastojine, čija je struktura nejednolična - raznodobna, prebirna ili jednodobna, odnosno, približno jednodobna. Na nižim nadmorskim visinama pretežno su zastupljene sastojine izdanačkog i semenskog porekla, čiji strukturni oblik je jednodoban ili približno jednodoban. Detaljna naučna istraživanja ovde su vršili brojni istraživači, među kojima pominjemo: prof. dr Lazar Tomanić sa saradnicima, 1982 (izrada prve posebne šumsko-privredne osnove za privrednu jedinicu Zlatar, na tipološkoj osnovi); S t a m e n k o v i ć, V., V u č k o v i ć, M., P e t k o v i ć, J., 1990; O b r a t o v, D., 1992; V a m o v i ć, B., 2005; M a t o v i ć, B., 2005; i drugi.
 
< Prethodno   Sledeće >