Menu Content/Inhalt
UTICAJ STADIJUMA RAZVIĆA MEGAGAMETOFITA Pinus heldreichii NA INDUKCIJU EMBRIOGENOG TKIVA
Autor Dragana Stojičić, Snežana Budimir, Dušica Janošević   

 
UTICAJ STADIJUMA RAZVIĆA MEGAGAMETOFITA
Pinus heldreichii NA INDUKCIJU EMBRIOGENOG TKIVA

Dragana Stojičić
Snežana Budimir
Dušica Janošević

        Izvod: Izolovane ovule Pinus heldreichii (Christ.) gajene su in vitro na hranljivim podlogama radi ispitivanja mogućnosti indukcije somatske embriogeneze. Hranljiva podloga Gresshoff and Doy (GD) sa azotnim jedinjenjima, smanjenim na polovinu i BA 0.5 mg/L i 2.4-D 2.0 mg/L, stimulisala je indukciju embriogenog tkiva. Ipak, najvažniji faktor u ovom procesu bio je stadijum razvića embriona u ovuli. Frekvencija indukcije od 10% dobijena je na ovulama u kojima su embrioni bili u prekotiledonarnom stadijumu razvića. Kada je dominantni embrion u ovuli bio u kotiledonarnom stadijumu razvića, frekvencija indukcije bila je manja ili je nije ni bilo. Proliferacija embriogenog tkiva dobijena je na podlogama sa smanjenom koncentracijom regulatora rastenja, a početni stadijumi sazrevanja embriona na podlogama sa ABA i 5% saharoze.

        Ključne reči: munika, nezrela semena, ovule, somatska embriogeneza.
 
< Prethodno   Sledeće >