Menu Content/Inhalt
INDIKATORSKA FLORA NA KISELIM ZEMLJIŠTIMA U PLANINSKOJ ŠUMI BUKVE NA PODRUČJU ZAPADNE SRBIJE
Autor Vlado Čokeša, Zoran Miletić, Snežana Stajić   
 
 
INDIKATORSKA FLORA NA KISELIM ZEMLJIŠTIMA U PLANINSKOJ ŠUMI BUKVE
(Fagetum moesiacae montanum B. Jov. 1953)
NA PODRUČJU ZAPADNE SRBIJE
 
Vlado Čokeša
Zoran Miletić
Snežana Stajić

         Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja koja su izvršena u visokim bukovim šumama na području zapadne Srbije. Postavljene su serije oglednih površina na tri različita lokaliteta, na kojima su ispitana svojstva zemljišta i po metodi Braun-Blanquet-a registrovane biljke iz prizemne flore. Izdvojene su 3 grupe biljaka koje indiciraju određene stanišne uslove. Prvu grupu čine biljke koje su indikatori kiselosti zemljišta, drugu grupu čine biljke koje indiciraju tip humusa, dok su u posebnu grupu izdvojene uzgojno značajne vrste, koje svojim povećanim prisustvom mogu dovesti u pitanje prirodno obnavljanje bukve. Pojavljivanje pojedinih vrsta prizemne flore u ispitivanim sastojinama dovedeno je u vezu sa svojstvima humusno akumulativnog horizonta zemljišta, proizvodnosti i kvaliteta sastojina.

         Ključne reči: visoke bukove šume, indikatorske vrste, svojstva zemljišta.
 
< Prethodno   Sledeće >