Menu Content/Inhalt
PROMENE U HEMIJSKOM SASTAVU DRVETA TOPOLE NASTALE DEJSTVOM GLJIVE Pleurotus ostreatus
Autor Jasmina Popović, Zlatan Radulović, Bojana Klašnja   
 
 
PROMENE U HEMIJSKOM SASTAVU DRVETA TOPOLE NASTALE DEJSTVOM GLJIVE
Pleurotus ostreatus  (Jacq. ex Fr.) Kummer

Jasmina Popović
Zlatan Radulović
Bojana Klašnja


         Izvod: Pri rastu na drvnim supstratima gljive svojim fermentima razlažu drvo koristeći za svoju ishranu materije sadržane u ćelijama. U zavisnosti od kompleksa fermenata koji poseduje gljiva, konstituenti drveta se nejednako razlažu što dovodi do anatomskih i hemijskih promena u drvetu. U drvetu topole, koje je godinu dana bilo izloženo dejstvu gljive Pleurotus ostreatus došlo je do promena u hemijskom sastavu. Rezultati pokazuju relativno povećanje sadržaja celuloze, a smanjenje sadržaja lignina, ekstrativnih materija i pepela.
         Ključne reči: Pleurotus ostreatus, topola, celuloza, lignin, bela trulež
 
< Prethodno   Sledeće >