Menu Content/Inhalt
GUBAR (Lymantria dispar L.)(LEPIDOPTERA, LYMANTRIDAE) U SRBIJI
Autor Ljubodrag Mihajlović   

 

GUBAR (Lymantria dispar L.)(LEPIDOPTERA, LYMANTRIDAE) U SRBIJI
 
Ljubodrag Mihajlović
 
        Izvod: U radu su prikazani višedecenijski rezultati istraživanja gubara (Lymantria dispar L.) sa različitih aspekata. Dato je sistematsko mesto gubara, sinonimi i areali rasprostranjenja i štetnosti. Detaljno su opisani pojedini razvojni stadijumi i svi stupnjevi razvića gusenica. Zatim je prikazana bionomija gubara u Srbiji i hraniteljke, kao i detaljan spisak prirodnih neprijatelja konstatovanih na ovom području. Ukazano je na značaj gubara, sa posebnim osvrtom na njegove gradacije u proteklom periodu. Detaljno su obrađeni kontrola brojnosti gubara i suzbijanje, što je posebno značajno za šumarku praksu.
         Ključne reči: opis, rasprostranjenje, bionomija, prirodni neprijatelji, značaj,  suzbijanje.
 
Sledeće >