Menu Content/Inhalt
PRILOG PROUČAVANJU HRASTOVOG ŽIŠKA Curculio glandium Marsh. (Coleoptera, Curculionidae)
Autor Milan Drekić, Ljubodrag Mihajlović   
  
 
 
 
 
PRILOG PROUČAVANJU HRASTOVOG ŽIŠKA
Curculio glandium Marsh. (Coleoptera, Curculionidae)

Milan Drekić
Ljubodrag Mihajlović
 
      Izvod: Urod žira često značajno umanuju insekti kojima žir služi za ishranu. Među insektima koji se hrane žirom najveća štetnost se pripisuje hrastovom žišku Curculio glandium. Ova vrsta je u našoj zemlji nedovoljno istražena naročito kao štetočina žira hrasta lužnjaka pa je postojala potreba da se detaljnije
prouče njene osnovne morfološke odlike i najvažniji elementi životnog ciklusa. Istraživana su sprovedena u semenskoj plantaži lužnjaka na lokalitetu Banov Brod u ŠG “Sremska Mitrovica” i gajenjem u laboratorijskim uslovima. U radu su prikazani rezultati proučavanja morfoloških karakteristika različitih razvojnih stadijuma hrastovog žiška kao i rezultati pročoavanja životnog ciklusa insekta.
      Ključne reči: Curculio glandium, žir, hrast lužnjak.
 
< Prethodno   Sledeće >