Menu Content/Inhalt
OSNOVNI PROBLEMI GAJENJA BUKOVIH ŠUMA
Autor Ljubivoje Stojanović, Milun Krstić   
 
 
 
 
 
 
 
OSNOVNI PROBLEMI GAJENJA BUKOVIH ŠUMA
 
Ljubivoje stojanović
Milun krstić
 
       Izvod: Na osnovu sadašnjeg stanja bukovih šuma u Srbiji i analize dosadašnjeg gazdovanja, u radu je ukazano na probleme gajenja bukovih šuma. Pre svega, na način prirodne obnove, zatim nege bukovih šuma, i na kraju probleme u degradiranim visokom bukovim šumama i izdanačkim sastojinama. Date su, u načelu, osnovne smernice i odgovarajući uzgojni zahvati u zavisnosti od sastojinskog stanja bukovih šuma.
        Ključne reči: bukove šume, prirodna obnova, nega, melioracija
 
< Prethodno   Sledeće >