Menu Content/Inhalt
PRIRODNI SEMENSKI OBJEKTI BUKVE U SRBIJI – OSNOVA ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE SEMENA I SADNICA
Autor Vasilije Isajev, Marina Vukin, Vladan Ivetić   
 
 
 
 
 
 
 
PRIRODNI SEMENSKI OBJEKTI BUKVE
U SRBIJI – OSNOVA ZA UNAPREĐENJE
PROIZVODNJE SEMENA I SADNICA
 
Vasilije Isajev
Vladan Ivetić
Marina Vukin
 
     Izvod: Vrste iz roda Fagus - Fagus sylvatica L., Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czec zott i Fagus orientalis su među najraspostranjenijim i ekonomski najvažnijim lišćarskim vrstama Evroazije. Bukove šume u Evropi i delu Azije se prostiru na oko 17 – 20 miliona hektara, što je 10% od ukupnog šumskog fonda Evrope. U Srbiji bukva Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czec zott je jedna od najkomercijalnijih lišćarskih vrsta. Bukva se uglavnom podmlađuje prirodnim putem, međutim za različite uzgojne potrebe i pošumljavanje, neophodno je obezbediti kvalitetan sadni materijal. U cilju obezbeđenja kvalitenog semenskog materijala i kao oblik očuvanja genofonda bukve in situ, u Srbiji je izdvojeno 19 semenskih sastojina ove vrste. Izdvojenim semenskim objektima obuhvaćene su sve značajne zajedice bukve – čiste ili mešovite sa drugim vrstama. U radu su predstavljene njihove karakteristike, značaj i pravci daljeg oplemenjivanja vrste za potrebe semenske i rasadničke proizvodnje.
         Ključne reči: Bukva, semenski objekti, genetski potencijal
 
< Prethodno   Sledeće >