Menu Content/Inhalt
ZEMLJIŠTA U BUKOVIM ŠUMAMA SRBIJE
Autor Milan Knežević   
 
 
 
 
 
 
 
ZEMLJIŠTA U BUKOVIM ŠUMAMA SRBIJE
 
Milan Knežević
 
    Izvod: U radu su prikazana zemljišta u šumama bukve u Srbiji. U horizontalnom i vertikalnom rasporedu, bukva je najrasprostranjenija vrsta drveća u Srbiji. S obzirom da je svojim ekotopovima i biotipovima prilagođena različitim uslovima sredine i da podnosi širok interval vlažnosti zemljišta, bukva se javlja na različitim zemljišnim tvorevinama. U Srbiji, bukva se javlja na 10 tipova zemljišta i to: deluvijumu, rendzini, crnici na krečnjaku, humusno-silikatnom zemljištu, kiselom smeđem zemljištu, eutričnom smeđem, smeđem na krečnaku, ilimerizovanom zemljištu, smeđem podzolastom i podzolu.
       Ključne reči: zemljište, bukva, Srbija.
 
< Prethodno   Sledeće >