Menu Content/Inhalt
PREDLOG ODGOVARAJUĆIH UZGOJNIH ZAHVATA U RAZLIČITIM SASTOJINSKIM STANJIMA BUKOVIH ŠUMA NA BREZOVI
Autor Ljubivoje Stojanović, Milun Krstić, Danijela Stanković   
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG ODGOVARAJUĆIH UZGOJNIH ZAHVATA
U RAZLIČITIM SASTOJINSKIM STANJIMA
BUKOVIH ŠUMA NA PODRUČJU BREZOVICE
 
Ljubivoje Stojanović
Milun Krstić
Danijela Stanković
 
     Izvod: U radu su prikazani rezultati proučavanja najpovoljnijeg uzgojnog zahvata u bukovim šumama na području Brezovica–Boljevac, izdvojeno je sedam objekata, odnosno sastojina. Svako od izdvojenih oglednih polja, predstavlja sastojinu bukve različitog sastojinskog stanja i različitih uslova sredine što je zahtevalo i različit uzgojni tretman.U okviru planinske bukove šume na području Brezovica–Boljevac izvršena su sledeća proučavanja: istraženo je sastojinsko stanje i uslovi sredine i na osnovu toga dat predlog odgovarajućih uzgojnih zahvata, vodeći računa i o svim drugim gazdinskim postupcima.
      Ključne reči: bukove šume, struktura sastojina, prirodna obnova, nega šuma.
 
< Prethodno   Sledeće >