Menu Content/Inhalt
GUSTINA I MEHANIČKA SVOJSTVA DRVETA DUGLAZIJE, BOROVCA I CRNOG BORA
Autor Borislav Šoškić, Dragan Stojičić, Danijela Petrović   

 

GUSTINA I MEHANIČKA SVOJSTVA DRVETA
DUGLAZIJE, BOROVCA I CRNOG BORA
 
 Borislav Šoškić
Dragan Stojičić
Danijela Petrović
 
   Izvod: U radu su prikazani i analizirani rezultati istraživanja svojstava drveta duglazije, vajmutovog i crnog bora. Materijal za ispitivanje obezbeđen je iz ekonomske jedinice »Industrijske plantaže«, osnovane 1960. godine u sastavu sistema »INCEL«, sa lokaliteta: Kunova, Dubrava, i Martinac-Devetina Republika srpska. Ispitana je širina prstenova prirasta, gustina u prosušenom stanju vlažnosti i naponi na: pritisak, savijanje i udar. Dobijeni rezultati su statistički obrađeni i prikazani u odgovarajućim tabelama.
    Ključne reči: svojstva drveta, duglazija, vajmutov bor, crni bor, gustina drveta.

 
 
< Prethodno