Menu Content/Inhalt
MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA I PRERADE BUKOVOG DRVETA
Autor Borislav Šoškić   
 
 
 
 
 
 
 
MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA I PRERADE
BUKOVOG DRVETA
 
Borislav Šoškić
 
      Izvod: U radu su, korišćenjem statističkih podataka, sagledane mogućnosti prerade bukovog drveta u Srbiji. Dat je pregled relevantnih podataka o proizvodnji i prodaji proizvoda od drveta u Srbiji i promene sortimentne strukture u karakterističnim vremenskim periodima a naročito u periodu značajnih strukturnih promena u našoj privredi. Paralelno je analizirana struktura sortimenata primarne prerade drveta i promene koje su se u njoj desile u istom vremenskom periodu. Na osnovu prikazanih podataka konstatovano je da mogućnost prerade raspoložive količine drveta u odgovarajuće sortimente primarne prerade drveta postoji, ali da se postavlja pitanje racionalnosti i efikasnosti raspoloživih procesa prerade, s obzirom na situaciju u kojoj se naša privreda, pa i prerada drveta nalaze. U tom cilju ukazano je na potrebu efikasnijeg i racionalnijeg rada ne samo u preradi drveta nego i u šumarstvu, kako bi se susretnim razumevanjem teškoće lakše savladavale.
      Ključne reči: šumarstvo, pilanska prerada, drvo bukve, drvni sortimenti, mogućnosti razvoja.
 
< Prethodno   Sledeće >