Menu Content/Inhalt
TIPOVI BUKOVIH ŠUMA SRBIJE
Autor Staniša Banković, Milan Medarević, Milan Knežević, Rajko Milošević   
 
 
 
 
 
 
 
TIPOVI BUKOVIH ŠUMA SRBIJE
 
Staniša Banković
Milan Medarević
Milan Knežević
Rajko Milošević
 
        Izvod: U radu je prikazan pregled ekoloških jedinica (ekoloških tipova) i tipova bukovih šuma u Srbiji. Do sada su izdvojene 73 ekološke jedinice (ekološki tipovi) i 53 tipa šuma koje sintaksonomski pripadaju u 19 grupa ekoloških jedinica, u 9 cenoekoloških grupa koje sve pripadaju Kompleksu mezofilnih bukovih i bukovo-četinarskih tipova šuma.
        Ključne reči: bukove šume, ekološka jedinica, ekološki tip.
 
< Prethodno