Menu Content/Inhalt
ISKORIŠĆENJE ZAPREMINE BUKOVOG DRVETA U PROIZVODNJI LJUŠTENOG FURNIRA
Autor Borislav Šoškić, Vladislav Zdravković, Ranko Popadić   
 
 
 
 
 
 
 
ISKORIŠĆENJE ZAPREMINE BUKOVOG DRVETA
U PROIZVODNJI LJUŠTENOG FURNIRA *
 
Borislav Šoškić
Vladislav Zdravković
Ranko Popadić
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati merenja iskorišćenja zapremine bukovine po sortimentima u proizvodnji ljuštenog furnira. Istaknut je značaj usklađenosti dimenzija isporučenih trupaca sa dimenzijama trupaca na ljuštilici. Neusklađenost ovih dimenzija dovela je do trostrukog povećanja otpatka na kraćenju trupaca.
          Ključne reči: ljušteni furnir, iskorišćenje, bukva.
 
Sledeće >