Menu Content/Inhalt
PROREDNE SEČE U ŠUMAMA BUKVE (F. moesiacae montanum nudum) NA POSMEĐENIM RENDZINAMA NA KREČNJAKU
Autor Ljubivoje Stojanović   
 
 
 
 
 
 
 
PROREDNE SEČE U ŠUMAMA BUKVE
(Fagetum moesiacae montanum nudum)
NA POSMEĐENIM RENDZINAMA NA KREČNJAKU
 
Ljubivoje Stojanović
 
       Izvod: U okviru ovog rada prikazani su rezultati proučavanja prorednih seča u planinskoj bukovoj šumi, preko serije od tri ogledne površine. Dve su eksperimentalne površine sa različitom jačinom zahvata i kontrolna površina, premeri i uzgojne intervencije su vršene 1986, 1994. i 2002. godine. Na osnovu izvršenih istraživanja dobijeni su rezultati o uticaju prorednih seča na razvoj sastojine bukve i stabala budućnosti kao i predlog najpovoljnijih uzgojnih zahvata u konkretnoj bukovoj šumi.
          Ključne reči: bukova šuma, proreda, jačina zahvata, intenzitet proređivanja.
 
< Prethodno   Sledeće >