Menu Content/Inhalt
STATUS ACIDIFIKACIJE I TEŠKI METALI U DISTRIONIM ZEMLJIŠTIMA STARE PLANINE
Autor Snežana Belanović, Milan Knežević, Ratko Kadović, Olivera Košanin   
 
 
 
 
 
 
 
STATUS ACIDIFIKACIJE I TEŠKI METALI U
DISTRIONIM ZEMLJIŠTIMA STARE PLANINE
 
Snežana Belanović
Milan Knežević
Ratko Kadović
Olivera Košanin
 
     Izvod: U radu je analiziran status acidifikacije, kao i pristupačnost Zn, Pb i Cd u distrionim zemljištima Stare Planine. Prikazana je klasifikaciona pripadnost ovih zemljišta prema Škoriću i sar. (1985) i FAO (1988).
       Ključne reči: tip zemljišta, teški metali, pristupačnost, acidifikacija
 
< Prethodno   Sledeće >