Menu Content/Inhalt
PROUČAVANJE IZDANAČKE SPOSOBNOSTI NISKIH BUKOVIH ŠUMA NA PODRUČJU BREZOVICE
Autor Milun Krstić, Violeta Babić   
 
 
 
 
 
 
 
PROUČAVANJE IZDANAČKE SPOSOBNOSTI
NISKIH BUKOVIH ŠUMA NA PODRUČJU

BREZOVICE
 
Milun Krstić
Violeta Babić
 
       Izvod: U radu je obrađena zavisnost izdanačke sposobnosti - brojnosti izdanaka i njihovih dimenzija od izdanačke baze, odnosno prečnika i visine panja u niskoj bukovoj šumi na području Brezovice u severoistočnoj Srbiji. Utvrđena korelacija može se izraziti jednačinama regresije - modelima. Statistički značajna zavisnost broja izdanaka iz panja i njihovih dimenzija od prečnika panja konstatovana je na nivou značajnosti p<0,01, a broja i dimenzija izdanaka od visine panja na nivou p<0,05. Linearna i eksponencijalna funkcija su najpovoljnije za izražavanje ove zavisnosti. Zavisnost broja izdanaka od združenog uticaja prečnika i visine panja je, takođe, veoma izražena i statistički značajna na nivou p<0,01. Navedenu korelaciju veoma dobro izražava linearna funkcija.
         Ključne reči: izdanačka sposobnost, broj izdanaka, dimenzije izdanaka, korelacije, modelovanje.
 
< Prethodno   Sledeće >