Menu Content/Inhalt
ZAPREMINSKE TABLICE ZA SMRČU NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA KOPAONIK
Autor Staniša Banković, Milan Medarević, Damjan Pantić, Milosav Filipović   
 
 
 
 
 
 
 
ZAPREMINSKE TABLICE ZA SMRČU NA
PODRUČJU NACIONALNOG PARKA KOPAONIK
 
Staniša Banković
Milan Medarević
Damjan Pantić
Milosav Filipović
 
      Izvod: U ovom radu izrađene su zapreminske tablice za smrču na području Nacionalnog parka “Kopaonik”. Dokazano je postojanje statistički značajnih razlika u obliku, a time i u zapremini stabala smrče u subalpskom i planinskom pojasu Kopaonika, koje su se javile kao posledica delovanja međusobno različitih stanišnih i sastojinskih faktora, zbog čega su tablice izrađene posebno za pomenute visinske zone. Suženjem reona važenja povećana je tačnost i pouzdanost ovih tablica i na taj način stvoren osnov za, u odnosu na dosadašnji period, tačnije određivanje zapremine čistih i mešovitih sastojina ove vrste drveća, kao jedne od pretpostavki za izradu realnih planova gazdovanja šumama.
           Ključne reči: Smrča, Nacionalni park “Kopaonik”, zapreminske tablice
 
< Prethodno   Sledeće >