Menu Content/Inhalt
STRUKTURA I PROIZVODNOST VEŠTAČKI PODIGNUTIH SASTOJINA MLEČA I JAVORA U ZAŠTITNOM ŠUMSKOM POJAS
Autor Rajko Milošević   
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTURA I PROIZVODNOST VEŠTAČKI
PODIGNUTIH SASTOJINA MLEČA I JAVORA
U ZAŠTITNOM ŠUMSKOM POJASU
 
Rajko Milošević
 
     Izvod: U radu se saopštavaju rezultati proizvodnih i strukturnih karakteristika veštački podignutih sastojina mleča i javora i mleča u zaštitnom šumskom pojasu na černozemu. Iznos zapremine po jedinici površine (1 ha) kreće se od 150 m3 u kulturi mleča i javora, do 238 m3 u kulturi mleča, zapreminskog prirasta od 6,4 m3 u kulturi mleča i javora, do 8,5 m3 u kulturi mleča. Na osnovu analize rezultata proizvodnih karakteristika ovih kultura konstatovano je da kulture mleča i javora i mleča ne koriste u potpunosti proizvodni potencijal staništa, s obzirom da se nalaze na staništima visoke potencijalne sposobnosti.
         Ključne reči: kulture, mleč, javor, proizvodnost, struktura, javora i mleča
 
< Prethodno