Menu Content/Inhalt
ZAPREMINSKE TABLICE ZA JELU NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA „KOPAONIK“
Autor Staniša Banković, Milan Medarević, Damjan Pantić, Milosav Filipović   
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPREMINSKE TABLICE ZA JELU NA PODRUČJU
NACIONALNOG PARKA „KOPAONIK“
 
Staniša Banković,
Milan Medarević,
Damjan Pantić,
Milosav Filipović
 
      Izvod: Tokom dosadašnjeg uređivanja šuma Nacionalnog parka “Kopaonik” za obračun zapremine čistih i mešovitih sastojina jele korišćene su zapreminske tablice važeće za područje Tare, sa svim problemima koji su proizilazili iz fenotipskih razlika (razlika u obliku), a time i u zapremini stabala sa ova dva lokaliteta. Izradom lokalnih, dvoulaznih zapreminskih tablica za jelu na području Kopaonika stvorena je pretpostavka za pouzdanije određivanje zapremine sastojna ove vrste drveća, a time i za izradu realnijih planova gazdovanja šumama pomenutog područja.
         Ključne reči: Jela, Nacionalni park “Kopaonik”, zapreminske tablice
 
< Prethodno   Sledeće >