Menu Content/Inhalt
UTICAJ NAČINA SLAGANJA FURNIRA NA ČVRSTOĆU I MODUL EL. PRI SAVIJANJU LEPLJENOG LAMELIRANOG ......
Autor Biserka Nestorović, Nebojša Todorović   
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ NAČINA SLAGANJA FURNIRA NA
ČVRSTOĆU I MODUL ELASTIČNOSTI PRI
SAVIJANJU LEPLJENOG LAMELIRANOG
HRASTOVOG DRVETA (PRILOG 3)
 
Biserka Nestorović
Nebojša Todorović
 
       Izvod: U radu su prikazani rezultati ispitivanja uticaja načina slaganja hrastovog furnira na čvrstoću i modul elastičnosti pri savijanju laminata. Analizirana je i gustina lepljenog lameliranog drveta. Epruvete laminata dimenzija 20x20x320 mm izrađene su od furnira debljine 0,6 mm. Orjentacija drvnih vlakanaca u epruvetama bila je 0/0, 0/90, 90/0 i 90/90o. Broj slojeva furnira u epruvetama je bio 35. Vlažnost materijala iznosila je oko 10 %. Za lepljenje je korišćen urea-formaldehidni lepak gustine 1,28 g/cm3. Dobijeni podaci su dati tabelarno i analizirani sa osnovnim statističkim pokazateljima.
         Ključne reči: laminat, hrastov furnir, modul elastičnosti, čvrstoća na savijanje.
 
< Prethodno   Sledeće >