Menu Content/Inhalt
PROIZVODNJA I TRAŽNJA ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA U ŠG „SREMSKA MITROVICA“
Autor Nenad Ranković, Milorad Danilović   
 
 
 
 
 
 
 
PROIZVODNJA I TRAŽNJA ŽIRA HRASTA
LUŽNJAKA U ŠG „SREMSKA MITROVICA“
 
Nenad Ranković
Milorad Danilović
 
       Izvod: Rad tretira problematiku tržišta žira hrasta lužnjaka u ŠG „Sremska Mitrovica“ u periodu od 1952-2003. godine. Problem je podeljen u dve celine, pa se tako posebno razmatraju proizvodna (osnova ponude na tržištu) i tražnja (odnos cene i prodatih količina). Proizvodnja se analizira preko modela trenda, a pošto je period posmatranja obuhvatio prilično dug period vremena (52 godine) on je posmatran u 2 varijante (ceo period i poslednjih 10 godina). Osnovni rezultat je da se može očekivati da će u narednom periodu proizvodnja rasti, bez obzira na određenu nestabilnost (usled bioloških, tehničko-tehnoloških i tržišnih kolebanja), što se može smatrati dobrom osnovom za budući tržišni nastup. Tražnja se usled malog broja observacija i velikih odstupanja, odlikuje relativno slabim rezultatima statističkih testova, ali se, ipak, može zaključiti da je njeno ponašanje u skladu sa osnovnom postavkom funkcije tražnje, odnosno u slučaju uspostavljavanja tržišta ove robe, bez obzira na sve njene specifičnosti, može se očekivati tipična reakcija tražnje hrastovog žira na promene cene.
         Ključne reči: žir hrasta lužnjaka, trend, proizvodnja, cene, tražnja
 
< Prethodno   Sledeće >