Menu Content/Inhalt
NALAZ Rhizosphaera kalkhoffii Bubak- IZAZIVAČA OSIPANJA ČETINA NA Picea omorika (Pančić) Purkyne
Autor Vladimir Lazarev, esna Golubović-Ćurguz   
 
 
 
 
 
 
 
NALAZ Rhizosphaera kalkhoffii Bubak- IZAZIVAČA
OSIPANJA ČETINA NA Picea omorika (Pančić) Purkyne
 
Vladimir Lazarev
Vesna Golubović-Ćurguz
 
    Izvod: U radu se iznose neke bioekološke karakteristike gljive Rhizosphaera kalkhoffii Bubak – izazivača osipanja četina, koja je konstatovana na Picea omorika (Pančić) Purkyne.
        Ključne reči: Rhizosphaera kalkhoffii, Picea omorika, osipanje četina
 
< Prethodno   Sledeće >