Menu Content/Inhalt
FITOFIKSIRAJUĆI PROTIVEROZIONI MATERIJALI
Autor Vjačeslava Matić   
 
 
 
 
 
 
 
 
FITOFIKSIRAJUĆI PROTIVEROZIONI
MATERIJALI
 
Vjačeslava Matić
 
      Izvod: Povećanje brige za ekologiju i zaštitu čovekove okoline, donelo je napredak i u primeni prirodnih, vegetacionih materijala, kao i njihovih ostataka u obliku gotovih elemenata (traka, tepiha) u zaštiti kosina od erozije, a naročito u urbanim područjima. Prednost ovakvih materijala je u nihovoj efikasnosti, ceni, lakoći proizvodnje i primene kao i estetici i brzini uklapanja u prirodno okruženje. Ovo ukazuje na neophodnost njihove šire primene kod nas, zbog ekonomičnosti i praćenja svetskih trendova i dostignuća.
          Ključne reči: fitofiksatori¨, bioinženjering, erozija, ekologija, protiverozioni materijali.
 
< Prethodno   Sledeće >