Menu Content/Inhalt
ZNAČAJ PROIZVODNIH I SOCIJALNIH FUNKCIJA BUKOVIH ŠUMA U SRBIJI
Autor Dragica Milovanović, Milun Krstić, Violeta Babić   
 
 
 
 
 
 
 
 
ZNAČAJ PROIZVODNIH I SOCIJALNIH
FUNKCIJA BUKOVIH ŠUMA U SRBIJI
 
Dragica Milovanović
Milun Krstić
Violeta Babić
 
     Izvod: Klasifikacije funkcija šuma su mnogobrojne i različite, zavisno od vremena u kome su nastale i od kriterijuma prema kojima su sačinjene. Jedna od najsveobuhvatnijih i za naše i evropske uslove najznačajnijih je FAO klasifikacija na: proizvodne funkcije; funkcije očuvanja i zaštite (zaštitno-regulatorne) i rekreaciono - zdravstvene funkcije (socio-kulturne). Imajući u vidu aktuelan proces ugroženosti životne sredine, poznavanje ukupnih prirodnih potencijala, a posebno šuma, određene prostorne, geografske ili prirodne celine, je jedan od preduslova za sprečavanje ugrožavanja ekološke prirodne ravnoteže, odnosno očuvanje životne sredine u celini. Zbog zastupljenosti u šumskom fondu Srbije, bukove šume svakako imaju najveći značaj, zbog čega, sasvim opravdano, možemo konstatovati da je gazdovanje bukovim šumama mnogo kompleksniji i teži zadatak u odnosu na sve druge vrste drveća. U radu je ukazano na zastupljenost, proiozvodne i socijalne funkcije bukovih šuma in učinjen je pokušaj njihove valorizacije.
      Ključne reči: Bukove šume, funkcije šuma, proizvodne i socijalne funkcije.
 
< Prethodno   Sledeće >