Menu Content/Inhalt
NAJČEŠĆE PARAZITSKE I SAPROFITSKE GLJIVE U IZDANAČKIM ŠUMAMA BUKVE U SRBIJI
Autor Dragan Karadžić, Tanja Milijašević   
 
 
 
 
 
 
 
NAJČEŠĆE PARAZITSKE I SAPROFITSKE
GLJIVE U IZDANAČKIM ŠUMAMA BUKVE U
SRBIJI
 
Dragan Karadžić
Tanja Milijašević
 
       Izvod: Istraživanjima parazitske i saprofitske mikoflore u izdanačkim šumama bukve u Srbiji utvrđeno je prisustvo 88 vrsta gljiva. Na lišću je zabeleženo 9 vrsta, na kori grana i stabala 23 vrste, na drvetu 52 vrste, na poniku 2 vrste, na pupoljcima 1 vrsta i na plodovima (bukvici) 1 vrsta. Među konstatovanim gljivama najveće ekonomske štete šumskoj privredi nanose, pa samim tim imaju i najveći značaj Hypoxylon deustum, Nectria ditissima, Fomes fomentarius, Stereum subtomentosum i Trametes vrste.
       Ključne reči: bukva, bolesti, gljive
 
< Prethodno   Sledeće >