Menu Content/Inhalt
IZDANAČKE ŠUME BUKVE – STANJE, PROBLEMI GAZDOVANJA I MOGUĆNOSTI NJIHOVOG REŠAVANJA
Autor Milan Medarević, Staniša Banković, Damjan Pantić, Nenad Petrović   
 
 
 
 
 
 
 
 
IZDANAČKE ŠUME BUKVE – STANJE,
PROBLEMI GAZDOVANJA I MOGUĆNOSTI
NJIHOVOG REŠAVANJA
 
Milan Medarević
Staniša Banković
Damjan Pantić
Nenad Petrović
 
        Izvod: Ukupna površina šuma u centralnoj Srbiji iznosi 1.790.017 ha od čega izdanačke šume bukve, na različitim staništima, pokrivaju više od 12,5%. Površinski, izdanačke šume bukve u državnom vlasništvu su najzastupljenije u južnomoravskom šumskom području oko 12.700 ha, a u relativnim pokazateljima u nišavskom u kome čine 27,2% šumom obrasle površine. Srazmerno učešću u ukupnom šumskom fondu po pojedinim šumskim područjima je izražen i gazdinski značaj ovih šuma. Druga opterećujuća okolnost je vezana za podjednaku starost ovih šuma, oko 86% je u granicama starosti od 40 do 70 godina, a 51% od 50 do 60 godina. Time je znatno usložen postupak prevođenja ovih šuma u visoki uzgojni oblik konverzijom, restitucijom, supstitucijom ili rekonstrukcijom i zahteva prethodno simuliranje mogućih rešenja u odnosu na prioritet po mestu i vremenu.
     Ključne reči: izdanačke šume bukve, stanje, ciljevi gazdovanja, problemi gazdovanja i mogućnost njihovog rešavanja.
 
< Prethodno   Sledeće >