Menu Content/Inhalt
PROBLEMI GAZDOVANJA IZDANAČKIM BUKOVIM ŠUMAMA U MORAVSKOM PODRUČJU I MOGUĆNOST NJIHOVOG REŠAVAN
Autor Predrag Aleksić, Srboljub Milić   
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMI GAZDOVANJA IZDANAČKIM
BUKOVIM ŠUMAMA U MORAVSKOM ŠUMSKOM
PODRUČJU I MOGUĆNOST NJIHOVOG
REŠAVANJA
 
Predrag Aleksić
Srboljub Milić
 
     Izvod: U radu je prikazano stanje čistih visokih i izdanačkih bukovih šuma i njihova starosna struktura. Na osnovu sadašnjeg stanja predložena je projekcija razvoja dobnih razreda izdanačkih šuma, iz koje proizilazi mogući prinos, njegova struktura i troškovi korišćenja i gajenja šuma.
      Ključne reči: Moravsko šumsko područje, izdanačka bukva, stanje, dobni razred, prinos.
 
< Prethodno   Sledeće >