Menu Content/Inhalt
PREDLOG OPTIMALNIH UZGOJNIH ZAHVATA U IZDANAČKIM BUKOVIM ŠUMAMA NA OZRENU
Autor Ljubivoje Stojanović, Milun Krstić, Tatjana Radovanović   
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG OPTIMALNIH UZGOJNIH ZAHVATA U
IZDANAČKIM BUKOVIM ŠUMAMA NA OZRENU
 
Ljubivoje Stojanović
Milun Krstić
Tatjana Radovanović
 
     Izvod: U radu su dati rezultati istraživanja optimalnog uzgojnog zahvata u izdanačkim bukovim šumama na području Ozrena – Sokobanja. Uzeto je pet objekata – sastojina. Izdvojene sastojine izdanačke bukve predstavljaju prelaz od najlošijih do najboljih staništa izdanačkih bukovih šuma na ovom području. Starost sastojina je oko 60 godina. Izvršeno je detaljno proučavanje stanišnih uslova, tipološke pripadnosti, sastojinskog stanja, a dat je i predlog odgovarajućih uzgojnih zahvata, sve u cilju prevođenja izdanačkih bukovih šuma u visoke šume.
         Ključne reči: izdanačke bukove šume, struktura sastojine, konverzija, prorede, prirodna obnova.
 
< Prethodno   Sledeće >