Menu Content/Inhalt
ANATOMSKA GRAĐA PAPRATI ASPLENIUM TRICHOMANES L.
Autor Rodica Bercu   
 
 
 
 
 
 
 
ANATOMSKA GRAĐA PAPRATI ASPLENIUM TRICHOMANES L.
 
Rodica Bercu
 
         Izvod: U radu su dati rezultati istraživanja anatomske građe vegetativnih organa paprati Asplenium trichomanes L., koja je česta na rumunskim planinama Obrađene su glavne anatomske karakteristike adventivnog korena, rizoma i lista (uključujući pine), sa posebnim osvrtom na različitu organizaciju vaskularnog sistema. Anatomska građa rizoma, lisne peteljke i cvetne drške analizirana je na seriji poprečnih preseka, od osnove ka vrhu, a date su i ilustracije.
          Ključne reči: anatomska građa, koren, stablo, pine, Asplenium trichomanes L.
 
< Prethodno   Sledeće >