Menu Content/Inhalt
KVALITET VODE ZA PIĆE I PROMET FLAŠIRANIH VODA NA TRŽIŠTU BEOGRADA
Autor Vojislav Đeković   
 
 
 
 
 
 
 
KVALITET VODE ZA PIĆE I PROMET
FLAŠIRANIH VODA NA TRŽIŠTU BEOGRADA
 
Vojislav Đeković
 
         Izvod: Na pragu dvadesetprvog veka civilizacija je suočena sa nedostatkom kvalitetne vode za piće. Takva situacija je nametnula potrebu da se sa više obzira tretiraju priodne, izvorske vode. Kvalitetne izvorske vode se još uvek mogu naći u brdsko-planinskom regionu mnogih krajeva u svetu a i kod nas. U radu su dati osnovni pravci razvoja, i korišćenja voda, sa pregledom trenutne situacije na tržištu voda. Promet voda na tržištu Beograda i mogućim opredeljenjima svakog pojedinca u cilju obzbeđivanja zdrave vode za piće.
          Ključne reči: flaširane vode, kvalitet voda, zaštita voda.
 
< Prethodno   Sledeće >