Menu Content/Inhalt
PRORAČUN MERODAVNE KOLIČINE VODE ZA EVAKUACIONE OBJEKTE ŠUMSKIH PUTEVA
Autor Ljubomir Letić, Ratko Ristić, Ivan Malušević   
 
 
 
 
 
 
 
PRORAČUN MERODAVNE KOLIČINE VODE ZA
EVAKUACIONE OBJEKTE ŠUMSKIH PUTEVA
 
Ljubomir Letić
Ratko Ristić
Ivan Malušević
 
       Izvod: Intenzivan oticaj na šumskim putevima ugrožava bezbednost saobraćaja jer dolazi do pojave površinske erozije na samom kolovozu, kao i neobezbeđenim škarpama. Oticaj se formira kao posledica jakih, pljuskovitih kiša, otapanjem snega ili koincidencijom ovih pojava. Količina vode je određena visinom sloja padavina, veličinom površine sa koje se sliva, karakteristikama zemljišta i načinom korišćenja. Osnovni ulazni podatak za dimenzionisanje evakuacionih objekata na putevima jeste proticaj određene verovatnoće pojave Qmax,P koji se određuje na osnovu racionalne metode.
        Ključne reči: šumski putevi, maksimalan proticaj, vreme koncentracije, evakuacioni objekti.
 
< Prethodno   Sledeće >