Menu Content/Inhalt
ORGANIZACIJA PROIZVODNJE ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA I NJENO FINANSIRANJE
Autor Dragan Nonić, Nenad Ranković   
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIJA PROIZVODNJE ŠUMSKOG
SADNOG MATERIJALA I NJENO FINANSIRANJE
 
Dragan Nonić
Nenad Ranković
 
     Izvod: Imajući u vidu jedan od najvažnijih dosadašnjih ciljeva šumarske politike u Srbiji, a to je postizanje prosečne šumovitosti od oko 40% do 2050. godine, potrebno je razmotriti neke osnovne pretpostavke koje su neophodne za njegovo postizanje. Veoma važni faktori koji utiču na to su organizacija i oblici finansiranja rasadničke proizvodnje. Kao odraz njihovog uticaja, posmatrani su obim proizvodnje sadnog materijala, realizacija i zalihe, sa jedne strane, i oblici finansiranja i stimulacije, sa druge. Pri tome su iznesena i neka iskustva iz EU zemalja, kao mogući uzori u poboljšanju stanja u ovoj oblasti šumarstva.
        Ključne reči: organizacija, proizvodnja, sadnice, pošumljavanje, realizacija, zalihe, finansiranje
 
< Prethodno   Sledeće >