Menu Content/Inhalt
Statut udruženja

VIII  STRUČNA SLUŽBA

Član 37.

    Za izvršavanje administrativno-stručnih, finansijskih, tehničkih i drugih poslova Udruženja, sekcija, organa i radnih tela Upravni odbor formira Stručnu službu.

    Stručna služba nema svojstvo pravnog lica.

    Stručnom službom rukovodi sekretar Upravnog odbora.

    Upravni odbor može poslove Stručne službe poveriti Savezu inženja i tehničara Srbije, odnosno njegovoj stručnoj službi odlukom ili putem ugovora.

Član 38.

    Prava i obaveze iz radnog odnosa zaposleni radnici Stručne službe Udruženja ostvaruju u skladu sa zakonom o opštim aktima o organizaciji i sistematizaciji poslova koje donosi Upravni odbor.


 
< Prethodno   Sledeće >

Vesti

Objavljen je novi broj časopisa Šumarstvo 1-2 za 2024. godinu