Menu Content/Inhalt
Statut udruženja

II CILJEVI I ZADACI

Član 8.

    Udruženje ima za cilj da štiti i zastupa staleške interese članova, da omogućava njihovo stručno uzdizanje, da radi na unapredjenju struke, nauke i privrede i da razvija etiku struke i medjusobnu saradnju sekcija i pojedinaca – članova.
 

 
< Prethodno   Sledeće >

Vesti

Prema Odluci Matičnog naučnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu Ministarstva prosvete, nauke i tehnooškog razvoja Republike Srbije, časopis ŠUMARSTVO je za 2018. godinu kategorisan kao nacionalni časopis  medjunarodnog značaja M24.