Menu Content/Inhalt
PRILOG DEFINISANJU OPTIMALNE ŠUMOVITOSTI
Autor Slobodan Vučićević   
 
 
 
 
 
 
 
PRILOG DEFINISANJU
OPTIMALNE ŠUMOVITOSTI
 
Slobodan Vučićević
 
     Izvod: Razvoj civilizacije je doprineo da je na Planeti iskrčeno 2/3 šuma, a znatna površina je degradirana što se negativno odrazilo na stanje prirodnih resursa i životnu sredinu u celini. U radu je ukazano na novi raspored ekosistema na zemlji i činjenicu da je nestajanjem šuma smanjena šumovitost i pogoršano stanje životne sredine. S obzirom da je došlo do preraspodele prostora i da je značajni deo "pripao" kulturnim ekosistemima, neophodno je, da se čovek umeša u budući raspored ekosistema. Potrebno je utvrditi i postići optimalnu šumovitost. U radu je učinjen pokušaj da se da mali prilog definisanju optimalne šumovitosti na bazi donošenja saznanja vezano za funkcije i uticaje šuma u životnoj sredini.
         Ključne reči: šuma, prostor, životna sredina, optimalna šumovitost
 
< Prethodno