Menu Content/Inhalt
UPOREDNA ANALIZA NASELJAVANJA JELENSKE DIVLJAČI U OGRAĐENA UZGAJALIŠTA
Autor Dragan Gačić, Zoran Popović, Nenad Novaković   
 
 
 
 
 
 
 
UPOREDNA ANALIZA NASELJAVANJA JELENSKE
DIVLJAČI U OGRAĐENA UZGAJALIŠTA
 
Dragan Gačić
Zoran Popović
Nenad Novaković
 
       Izvod: U radu su prikazani rezultati naseljavanja jelenske divljači u velike šumske komplekse Srbije, južno od Save i Dunava. Uporedna analiza je izvršena za 4 ograđena uzgajališta – Lomnička reka, Miloševa voda, Kumovac i Valmište. Ustanovljeno je da su pred projektne aktivnosti i faza planiranja naseljavanja jelenske divljači, uglavnom, izvršene u skladu sa IUCN uputstvima za reintrodukcije. Nasuprot tome, priprema i naseljavanje početnog zapata nisu izvršene na profesionalan način. Posle naseljavanja u ograđena uzgajališta, jelenska divljač se dobro prilagodila na novo stanište, ali je njen potpuni monitoring izvršavan samo dok je početni zapat bio u prihvatilištu. Prema kriterijumima za ocenjivanje uspeha reintrodukcije, dosadašnje naseljavanje jelenske divljači u “Lomničkoj reci”, “Miloševoj vodi” i “Valmištu” može da se oceni kao uspešno. Međutim, najvažniji cilj započetog naseljavanja da se formiraju prirodne populacije koje omogućuju normalno lovno gazdovanje, još nije ostvaren.
         Ključne reči: jelen, Cervus elaphus, reintrodukcija, ograđena uzgajališta
 
< Prethodno   Sledeće >