Menu Content/Inhalt
ČVRSTOĆA I TVRDOĆA BUKOVOG DRVETA IZ IZDANAČKIH ŠUMA G.J. CRNI VRH – KUPINOVO
Autor Zdravko Popović, Nebojša Todorović   
 
 
 
 
 
 
 
ČVRSTOĆA I TVRDOĆA BUKOVOG DRVETA IZ
IZDANAČKIH ŠUMA G.J. CRNI VRH – KUPINOVO
 
Zdravko Popović
Nebojša Todorović
 
        Izvod: U radu su prikazani rezultati eksperimentalnog istraživanja čvrstoće na pritisak paralelno sa vlakancima i tvrdoće drveta izdanačke bukve sa lokaliteta Bor – Boljevac, G.J. Crni Vrh – Kupinovo. Analizirano je osam stabala iz dve serije koje su obuhvaćene naučno proizvodnim ogledom u okviru ove gazdinske jedinice. Statistički obrađeni rezultati prikazani su za svako stabalo, na visini od 1,3 m. Upoređenjem sa dosadašnjim istraživanjima, čvrstoća na pritisak paralelno sa vlakancima izdanačke bukve sa analiziranog lokaliteta ima veću vrednost dok je tvrdoća drveta ima približno istu prosečnu vrednost sa vrednostima tvrdoće drveta sa drugih lokaliteta, jedino odstupa od vrednosti tvrdoće drveta koju su dobili Davidović B. i Čemerkić M., za bukvu sa Goča, Željina i Strmostena.Rezultati ispitivanja pokazuju da postoji razlika u čvrstoći na pritisak paralelno sa vlakancima između stabala, a takođe, i u okviru stabala, dok kod tvrdoće drveta ta razlika nije ustanovljena. Između gustine i analiziranih mehaničkih svojstava drveta postoji korelaciona zavisnost opšteg linearnog oblika y = ax - b.
         Ključne reči: izdanačke šume, bukovina, drvo, čvrstoća na pritisak paralelno sa vlakancima, tvrdoća drveta.
 
< Prethodno   Sledeće >