Menu Content/Inhalt
Istorijat
POČECI RAZVOJA ŠUMARSTVA U SRBIJI
 
       U Srbiji, posle njenog oslobođenja 1833. godine, razvoj šumarske struke je tekao sporo, nije bilo školovanih stručnjaka u šumarskom zanimanju. Tokom Prvog srpskog ustanka, sve unutrašnje poslove, pa i brigu o šumama, vršili su magistrati i Karađorđeva kancelarija. Posle Drugog srpskog ustanka, sva vlast i državni poslovi su bili koncentrisani u rukama kneza Miloša, pa je i poslove u vezi sa šumama obavljala Kneževa kancelarija. Po Ustavu iz 1835. godine, staranje o šumama prešlo je u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova. Prvo šumarsko osoblje postavljeno je Naredbom iz 1836. godine, sa osnovnim zadatkom da čuvaju šume od bespravne seče. Ustavom iz 1838. godine, staranje o šumama dodeljeno je Ministarstvu finansija i u njegovoj nadležnosti ostaje sve do 1882. godine, dakle punih 35 godina. Uredbom iz 1861. godine, prvi put se definiše podela šuma prema vrsti vlasništva i propisuje da opštine moraju postaviti „šumara“ i plaćati ga iz svojih sredstava.
      Srbija je u 19. veku bila obrasla gustim i neprohodnim šumama, tako da se procenjuje da je njena šumovitost iznosila oko 80%. Već u drugoj polovini 19. veka uništavanje šuma u Srbiji uzelo je toliko maha da se već tada shvata potreba za redovnim održavanjem i obnavljanjem postojećih šuma, kao i školovanje odgovarajućih stručnih kadrova. Tako u to vreme Vlada Srbije šalje svoje prve pitomce na školovanje u Evropu. Prvi šumarski inženjer, koji se posle završenih studija u Taranteu kod Drezdena, 1859. godine, vraća na službu u Srbiju, bio je Aleksa Stojković. Šumarske studije, nakon završenih studija prava, završavaju i vraćaju se u Srbiju: 1872. godine Jevrem Novaković, u Nansiju, a 1874. godine, Kosta Đorđević, u Taranteu. U cilju poboljšanja stanja šuma, u samoj Srbiji se školuju i prvi stručni kadrovi u dvogodišnjoj Zemljodelskoj školi u Topčideru, od 1853. do 1859. godine; ukupno 100 učenika, a od 1872-1882. godine (6 generacija – 38 učenika) završava srednju Zemljodelsku školu u Požarevcu. To su prvi stručni kadrovi koji su radili u šumarstvu Srbije u 19. veku. 


 
< Prethodno

Vesti

Prema Odluci Matičnog naučnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu Ministarstva prosvete, nauke i tehnooškog razvoja Republike Srbije, časopis ŠUMARSTVO je za 2018. godinu kategorisan kao nacionalni časopis  medjunarodnog značaja M24.